Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 roku weszły w życie przepisy wprawadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (e-Sąd). Postępowanie zostało unormowane w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale zatytułowanym Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528 i nast.).

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kpc i zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Elektroniczne Postepowanie Upominawcze dostepne jest pod adresem: www.e-sad.gov.pl .

 

 Dokumentacja:  Pobierz plik

Ulotka informacyjna ikona pdf