Dokumenty                                                                                                                                                              Pobierz plik:

Lista A – Wykaz adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie uprawnionych do obrony w postepowaniu karnym, deklarujących gotowość udzielenia oskarżonemu pomocy prawnej z urzędu

plik pdf
Lista B – Wykaz pozostałych adwokatów Izby Adwokackiej w Rzeszowie
uprawnionych do obrony w postepowaniu karnym, którzy nie zadeklarowali  gotowości udzielenia oskarżonemu pomocy prawnej z urzędu
plik pdf

 

Informujemy, iż w obszarze działalności Sądu Rejonowego w Opatowie nie ma Kancelarii Radców Prawnych.