Ogłoszenie sądowe w  sprawie I Ns 453/17 z wniosku Pawła Winiarskiego 

o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Jerzym Winiarskim.

Dokumenty:
Pobierz plik:
Ogłoszenie w sprawie sygn. akt I Ns 453/17 plik pdf