Zmień rozmiar czcionki:
Strona Główna arrow Ogłoszenia sądowe arrow Komunikat
Komunikat
Komunikat Rzeczników Prasowych Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie zebrań sędziów w dniu 20 kwietnia 2017 roku.  
 
KOMUNIKAT
 
W wykonaniu Uchwały nr 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sądów Okręgowych z dnia 20 marca 2017 roku, zostaną zwołane w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach oraz w Sądzie Okręgowym w Kielcach zebrania sędziów tych sądów celem wyboru przedstawicieli do udziału w pracach Forum przedstawicieli środowiska sędziowskiego.
Przedmiotowe zebrania nie stanowią formy jakiegokolwiek protestu lecz zmierzają do aktywizacji środowiska sędziowskiego w obliczu planowanych zmian w organach wymiaru sprawiedliwości oraz włączenia się sędziów w dyskusję nad przyjmowanymi projektami zmian.
Przeprowadzenie zebrań nie wpłynie na terminowość rozpoznawania spraw w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

SSO Monika Gądek-Tamborska
SSO Jan Klocek
Rzecznicy Prasowi 
Sądu Okręgowego w Kielcach