INFORMACJA


     W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 19 lutego - 25 lutego.
Celem tej społecznej akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw i zapewnienie potrzebującym skutecznej pomocy.
Podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 19-23 lutego 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Opatowie bezpłatnych porad będą udzielali referendarz sądowy i asystenci sędziów.

Harmonogram dyżurów (pdf)

 

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/