Prezes Sądu Rejonowego w Opatowie informuje, że w Kancelarii Komorniczej działającej przy tut. Sądzie zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru o których mowa w art. 10 ustawy o komornikach sądowych.