Prezes Sądu Rejonowego w Opatowie informuje, że w Kancelarii Komorniczej działającej przy tut. Sądzie zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru o których mowa w art. 10 ustawy o komornikach sądowych.

 

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/