Prezes Sądu Rejonowego w Opatowie informuje, że w Kancelarii Komorniczej działającej przy tut. Sądzie zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru o których mowa w art. 10 ustawy o komornikach sądowych.

 

Bartłomiej Szyszka

Kancelaria Komornicza

ul. Żeromskiego 1

27-500 Opatów

tel.(15) 86 84 095

Kancelaria czynna -przyjmowanie interesantów w godzinach urzędowania

Poniedziałek

godz: 9:00-17:00

Wtorek - Piątek

godz: 7:45-15:45

Dyżury Komornika

Poniedziałek

godz: 15:00-17:00

Czwartek

godz: 9:00-11:00