INFORMACJA:
Od 01.01.2015r. zostały utworzone indywidualne mikrorachunki dla poszczególnych wydziałów.

Wpisy, opłaty, koszty, grzywny:


I WYDZIAŁ CYWILNY:
60 1010 0055 1313 0050 1000 0001
II WYDZIAŁ KARNY:
33 1010 0055 1313 0050 1000 0002
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH:
06 1010 0055 1313 0050 1000 0003
IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH:
76 1010 0055 1313 0050 1000 0004


W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.
W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.
 
Numery rachunków bankowych
 
Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów, rejestr spadkowy:
BGK O/Kielce 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.: 06 1320 0022 0336 0000 0000 1064
 
Nawiązki dotyczące Funduszu PP
BGK O/Kielce 04 1130 1192 0027 6154 0720 0006
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.: 33 1320 0022 0336 0000 0000 1063
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
BGK O/Kielce 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004
 Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.: 60 1320 0022 0336 0000 0000 1062
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w Euro:
BGK O/Kielce 18 1130 1017 0021 1002 5490 0002
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w USD:
BGK O/Kielce 34 1130 1017 0021 1002 5490 0005
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w GBP:
BGK O/Kielce 88 1130 1017 0021 1002 5490 0003
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w CHF:
BGK O/Kielce 45 1130 1017 0021 1002 5490 0001
 

UWAGA!!!

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać :

- imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwę Sądu i Wydziału,
- dokładną sygnaturę sprawy.