Wykaz lekarzy sądowych uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne uczestników postępowania z powodu choroby dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.

 


Wykaz lekarzy sądowych ikona pdf