Z dniem 1 listopada 2015r. tworzy się w Sądzie Rejonowym w Opatowie Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego W Opatowie. Uruchomienie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Opatowie ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Opatowie.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.krakow.sa.gov.pl

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego W Opatowie szczegółowo określa Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego W Opatowie.

 

Dokumenty do pobrania: Plik
Regulamin Portalu Informacyjnego ikona doc
Oświadczenie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych ikona doc