Szczegółowe informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dostępne się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

 

 

Dokumenty:
Pobierz plik:
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie plik pdf
Informacja Ośrodka Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej plik pdf
Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018 (obowiązuje do 30 czerwca 2019r.)  plik pdf
Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia 2018  plik pdf
Baza instytucji i podmiotów udzielających wsparcia osobom dotkniętym przemocą 2018  plik pdf
Baza realizatorów programów korekcyjno-edukacyjnych 2018  plik pdf