Sprawozdania statystyczne za 2018r.

 

Dokumenty:
 Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  plik pdf
 MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  plik pdf

 

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2018 r.

 

Dokumenty:
 Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  plik pdf
 MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  plik pdf

 

Sprawozdania statystyczne za 2017 r.

 

Dokumenty:
Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych plik pdf
MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  plik pdf

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 r.

 

Dokumenty:
 Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  plik pdf
 MS-S40 sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej  plik pdf

 

Sprawozdania statystyczne za 2016 r.

 

Dokumenty:
 Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  plik pdf
   

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2016 r.

 

Dokumenty:
 Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  plik pdf
   

 

Sprawozdania statystyczne za 2015 r.

 

Dokumenty:
 Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  plik pdf
   

 

Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2015 r.

 

Dokumenty:
 Pobierz plik:
MS-S1 sprawozdanie w sprawach cywilnych plik pdf
MS-S5 sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych plik pdf
MS-S6 sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej plik pdf
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia  plik pdf
MS-S10 sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej  plik pdf
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich  plik pdf
MS-S20 sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych  plik pdf