Informacje Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczące mediacji.

Link do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Tydzień Mediacji 15 - 19 października 2018r.

 

     

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 15 października 2018 r. do 19 października 2018 r.  w Sądzie Okręgowym w Kielcach i Sądach Rejonowych  w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach, będzie obchodzony „Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji” przypadający na dzień  18 października 2018 r.

 

 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

 w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach

 

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.

15 – 19.10.

2018 r.

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Informacje na temat mediacji będą udzielane przez  Biuro Obsługi Interesantów, sekretariaty Wydziałów oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej.

2.

16.10.2018r.

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Dyżur Koordynatora ds. mediacji
w Sądzie Rejonowym w Opatowie SSR Anny Baran

w godz. 11.30 – 14.30, pok. nr 209

3.

17.10.2018r.

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Dyżur mediatora sądowego              Pani Jolanty Jędrszczyk

w godz. 9.00 – 11.00, pok. nr 209

4.

17.10.2018r.

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Sąd Rejonowy
w Opatowie

Dyżur Koordynatora ds. mediacji
w Sądzie Rejonowym w Opatowie SSR Anny Baran

w godz. 11.30 – 14.30, pok. nr 209