Informacje Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczące mediacji.

Link do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

 

Sąd Rejonowy w Opatowie zaprasza na dyżury mediatora sądowego.


Dyżury będą odbywać się będą w budynku Sądu w następujących dniach:

19 listopada od 10:00 do 14:00

7 grudnia od 13:00 do 15:00

10 grudnia od 13:00 do 15:00

17 grudnia od 10:00 do 15:00

     Podczas dyżurów mediatora będzie można uzyskać informacje  na temat mediacji jako formy rozwiązania sporu, procedury mediacyjnej we wszystkich rodzajach sporów i kosztów mediacji.
Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe postępowanie w sprawach, w których moż¬liwe jest zawarcie ugody, prowadzone między stronami (uczestnikami) określonego sporu przez osobę trzecią - bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. W sprawach karnych mediacja ma na celu naprawienie wyrządzonych przestępstwem szkód materialnych   i moralnych, pozwala pokrzywdzonemu na wyrażenie jego uczuć, oczekiwań i potrzeb. Sprawcy pozwala przejąć odpowiedzialność za skutki przestępstwa oraz podjąć związane z nią działania.
Mediacja zawsze sprzyja trwałemu zakończeniu konfliktu lub jego załagodzeniu. Jest szybsza i tańsza w porównaniu do procesu cywilnego; w sprawach karnych jest bezpłatna zaś ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc wyroku sądowego.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.