Dział zawiera informacje o strukturze i organizacji Sądu Rejonowego w Opatowie.