Referendarz sądowy

Lp. Nazwisko i imię Wydział Podział czynności
1. Masternak Piotr IV Wydział Ksiąg Wieczystych