Sędziowie i asesorzy orzekający w Sądzie Rejonowym w Opatowie:

 

 Lista sędziów

Lp. Nazwisko i imię Wydział Podział czynności
1. Sędzia Baran Anna I Wydział Cywilny  
2. Sędzia Bąk Marcin I Wydział Cywilny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich  
3. Sędzia Bury Jadwiga III Wydział Rodzinny i Nieletnich  
4. Sędzia Domańczyk Andrzej I Wydział Cywilny  
5. Asesor sądowy Janora Jarosław I Wydział Cywilny  
6. Sędzia Łukawski Artur II Wydział Karny  
7. Sędzia Perlik Andrzej II Wydział Karny  
8. Sędzia Żmijewski Hubert II Wydział Karny