Data:
Wydział:
Sygnatura:
Lp.DataGodzinaWydziałSygnaturaSalaSędziowie/Ławnicy
1.2019-01-2408:30II Wydział KarnyII W 557/18IArtur Łukawski
2.2019-01-2409:30II Wydział KarnyII W 692/18IArtur Łukawski
3.2019-01-2410:30II Wydział KarnyII K 487/18IArtur Łukawski
4.2019-01-2410:40II Wydział KarnyII K 4/19IArtur Łukawski
5.2019-01-2410:50II Wydział KarnyII K 8/19IArtur Łukawski
6.2019-01-2411:00II Wydział KarnyII K 10/19IArtur Łukawski
7.2019-01-2411:10II Wydział KarnyII K 25/19IArtur Łukawski
8.2019-01-2411:20II Wydział KarnyII K 22/19IArtur Łukawski
9.2019-01-2411:30II Wydział KarnyII K 18/19IArtur Łukawski
10.2019-01-2411:40II Wydział KarnyII K 14/19IArtur Łukawski
11.2019-01-2411:50II Wydział KarnyII K 13/19IArtur Łukawski
12.2019-01-2412:00II Wydział KarnyII K 2/19IArtur Łukawski
13.2019-01-2413:00II Wydział KarnyII K 9/19IArtur Łukawski
14.2019-01-2414:00II Wydział KarnyII K 26/19IArtur Łukawski
15.2019-01-2414:30II Wydział KarnyII Ko 1382/18IArtur Łukawski
16.2019-01-2414:40II Wydział KarnyII Ko 1362/18IArtur Łukawski
17.2019-01-2414:50II Wydział KarnyII Ko 1304/18IArtur Łukawski
18.2019-01-2415:00II Wydział KarnyII W 560/18IArtur Łukawski
19.2019-01-2408:45III Wydział Rodzinny i NieletnichIII Nkd 181/18IVJadwiga Bury
20.2019-01-2409:00III Wydział Rodzinny i NieletnichIII RC 128/18IVJadwiga Bury
21.2019-01-2409:30III Wydział Rodzinny i NieletnichIII RNs 246/18IVJadwiga Bury
22.2019-01-2410:30III Wydział Rodzinny i NieletnichIII RC 147/18IVJadwiga Bury
23.2019-01-2411:30III Wydział Rodzinny i NieletnichIII Nsm 274/18IVJadwiga Bury
24.2019-01-2412:00III Wydział Rodzinny i NieletnichIII RC 145/18IVJadwiga Bury
25.2019-01-2412:45III Wydział Rodzinny i NieletnichIII Nsm 175/18IVJadwiga Bury
26.2019-01-2413:00III Wydział Rodzinny i NieletnichIII RNs 260/18IVJadwiga Bury
27.2019-01-2413:15III Wydział Rodzinny i NieletnichIII Nsm 280/18IVJadwiga Bury


Informujemy, że niniejsza internetowa "Wokanda" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).;